CTS mm.

Der findes i dag mange forkortelser i vores del af automatikbranchen. BMS, CTS, IBI, ABA osv.

I mange tilfælde er det forskellige betegnelser for samme type anlæg, men der er dog oftest små forskelle, hvor de forskellige anlægstyper dog overlapper hinanden.

Fælles for de mange betegnelser er, at de ofte består af intelligente undercentraler, som sammenkobles i et netværk, til overvågning og styring af diverse sensorer/følere, kontakter, motorer og aktuatorer, samt andre bygningstekniske installationer.

Signalerne fra følere og kontakter behandles i de intelligente undercentraler, som derefter styrer f. eks. lys, klima og adgangsforhold.

Systemet betragtes og styres via en "hovedcentral", som regel en PC på hvilken der er installeret software der benyttes til at justere ønskeværdier og overvåge systemets driftstilstand, samt til en lang række energistyrings- og vedligeholdelsesfunktioner.


Her et par grovskitserede eksempler:


IBI (Intelligent Bygningsinstallation)

Hører som regel til betegnelsen af de mere direkte brugerorienterede elinstallationer, såsom styring af lys, vinduer, dør adgang osv.

ABA (Automatisk Brand Alarmering)

En installation som giver direkte alarm til et redningsberedskab i tilfælde af brand, men også tit er integreret i CTS'en og IBI systemet, således at man for eksempel samtidig stopper ventilation, lukker vinduer mm.

CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)

Bruges ofte som en overordnet betegnelse, men hører i større sammenhænge hovedsageligt til den del der styrer varme- ventilations- VVS- og køle-anlæg, samt andre klimatekniske installationer.

BMS (Building Management System)

Er i princippet den engelske betegnelse for CTS, men bruges også i danske sammenhænge mere og mere som den overordnet betegnelse for systemet der samler alle delkomponenterne i ét (IBI, ABA, CTS osv.), altså dermed betegnelsen oversat, det bygnings kontrollerende anlæg.

 

 

Dansk Automatikservice ApS - Hundige Strandvej 196 - 2670 Greve Strand - TLF: (+45) 43 90 26 60 - FAX: (+45) 43 90 54 19 - email: